BHP pracy z żelkotami

BHP pracy z żelkotami

W pracy z takimi materiałami jak żelkoty, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest szczególnie ważne. Dlatego rekomendujemy stosowanie wielostopniowych zasad wymienionych poniżej.

1. Dostawa. Sprawdź:

 • jakość
 • ilość
 • odcień koloru

2. Przechowywanie. Przestrzegaj warunków magazynowania:

 • przechowuj pod dachem
 • ulokuj w zacienionym miejscu
 • temperatura przechowywania ok. 20 stopni C
 • wilgotność powietrza ok. 50-75%

3. Przygotowanie formy i materiału do aplikacji. Sprawdź:

 • środki ochrony osobistej (maski, rękawice, okulary itp.)
 • temperatura aplikacji pomiędzy 18-25 stopni C
 • używanie rekomendowanego systemu rozdzielczego
 • prawidłowe (wolnoobrotowe mieszadło o małej sile tnącej) wymieszanie żelkotu w oryginalnym opakowaniu, bez napowietrzania

4. Aplikacja żelkotu. Uwaga:

 • używaj właściwego nadtlenku (utwardzacza)
 • stosuj odpowiednią ilość utwardzacza (1,5 - 2,5% mierzone wagowo)

    Nakładanie ręczne:

 • nakładaj 2 warstwy, po ok. 300 - 400 μm
 • upewnij się, że warstwy mają równą grubość na całej powierzchni formy

    Nakładanie natryskowe:

 • ustaw parametry zgodnie z wytycznymi producenta (ciśnienie na pompie żelkotu, na asyście powietrza i utwardzaczu)
 • nakładaj w kilku przejściach (najlepiej prostopadłych do siebie), po 200 - 250 μm, do uzyskania grubości 700 - 800 μm warstwy mierzonej na mokro
 • pistolet prowadź prostopadle do malowanej powierzchni formy w odległości minimum 50 cm (nawet przy pistoletach z mieszaniem wewnętrznym!)

5. Miejsce pracy. Zachowaj ostrożność:

 • zapewnij odpowiednią wentylację (bez przeciągów)
 • zapewnij środki ochrony osobistej dla pracowników
 • zapewnij bezpyłowe otoczenie w miejscu aplikacji żelkotu

     Po pracy:

 • zamknij szczelnie otwarte opakowania i odstaw w miejsce przechowywania
 • wyczyść maszyny, urządzenia i narzędzia
 • sprawdź, czy nie pozostały duże ilości wymieszanego z utwardzaczem żelkotu (ryzyko zapłonu)

Nasze bestsellery